Vad är serotoninsyndrom?

Serotonin är en kemikalie som produceras av kroppen som gör det möjligt för hjärnceller och andra nervsystemet att kommunicera med varandra.

För liten mängd serotonin i hjärnan är tänkt att orsaka depression.

För mycket kan dock leda till överdriven nervcellaktivitet, vilket orsakar en potentiellt dödlig insamling av symptom som kallas serotoninsyndrom.

Serotoninsyndrom symptom

Serotoninsyndrom symptom börjar ofta inom några timmar efter att du tagit en ny medicin som påverkar serotoninnivåerna eller ökar dosen av en som du redan tar.

Symtom kan innehålla:

 • förvirring i syn
 • agitation eller rastlöshet
 • huvudvärk
 • förändringar i blodtryck och / eller temperatur
 • illamående och / eller kräkningar
 • diarre
 • snabb hjärtfrekvens
 • förlust av muskelkoordinering eller ryckande muskler
 • skakande och gåshud
 • kraftig svettning

I några allvarliga fall, till exempel, kan serotoninsyndrom vara livshotande.

Om du upplever några av dessa symptom, ska du eller någon med dig omedelbart söka läkarvård:

 • hög feber
 • kramper
 • oregelbunden hjärtrytm
 • medvetslöshet

Serotoninsyndrom orsaker

Serotoninsyndrom kan inträffa om du tar mediciner, särskilt antidepressiva medel som påverkar kroppens nivå av serotonin. Den största risken för serotoninsyndrom uppstår om du tar två eller flera droger och / eller tillägg tillsammans som påverkar serotonin.

Villkorna är mer riskabla, när du först startar at ta en medicin eller ökar dosen.

Den vanligaste förskrivna klassen av antidepressiva medel, som arbetar för att öka serotonin, är serotonin återupptags hämmare (SÅH). Dessa inkluderar citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin (Prozac), fluvoxamin (Luvox), paroxetin (Paxil) och sertralin (Zoloft).

Andra receptbelagda mediciner, som kan öka serotoninhalterna, ensamma eller i kombination, innefattar:

 • Serotonin- och norepinefrin återupptags hämmare (SNÅH), en klass av antidepressiva medel inklusive desvenlafaxin (Khedezla), desvenlafaxinsuccinat (Pristiq), duloxetin (Cymbalta), levomilnacipran (Fetzima) och venlafaxin (Effexor).
 • Monoaminoxidas hämmare (MAOH), en klass av antidepressiva medel inklusive isokarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil), tranylcypromin (Parnate) och transdermalt selegilin (EMSAM)
 • Buspirone (BuSpar), ett läkemedel som används för att behandla ångeststörningar
 • Desyrel (Trazodone), ett läkemedel som föreskrivs för depression eller sömnlöshet
 • Migränbehandlingar som almotriptan (Axert), Amerge (naratriptan), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) och zolmitriptan (Zomig)
 • Vissa smärtstillande läkemedel, inklusive fentanyl (Sublimaze, Fentora), fentanylcitrat (Actiq), meperidin (Demerol), Pentazocin (Talwin) och Tramadol (Ultram)
 • Dextrometorfan, en hostundertryckare som finns i många receptfria och receptbelagda hostmedicin eller kalla mediciner
 • Vissa läkemedel som föreskrivs för illamående, såsom granisetron (Kytril), metoklopramid (Reglan) och ondansetron (Zofran)
 • Antidepressiva medel som påverkar flera serotoninreceptorer, såsom vortioxetin (Trintellix-formgivare Brintellix) och vilazodon (Viibryd)

Vissa olagliga droger, som LSD och kokain, och kosttillskott, inklusive "St John's" och ginseng, kan också leda till serotoninsyndrom, när de kombineras med antidepressiva mediciner, som påverkar serotonin.

FDA begärde nyligen drogtillverkare att inkludera varningsetiketter på sina produkter för att låta patienterna veta om den potentiella risken för serotoninsyndrom. Om du är osäker på droger du tar eller har ordinerats, kolla etiketten eller tala med din läkare. Stoppa inte medicinen innan du pratar med din läkare.

Diagnos av serotoninsyndrom

Det finns inget enda test för att diagnostisera serotoninsyndrom. Din vårdgivare kommer att fråga om din medicinska historia, inklusive medicinering, fritidsbruk, och han ocks[ m[ste utföra en fysisk tentamen.

Andra tillstånd kan också orsaka symptom som liknar serotoninsyndrom. Lab-test för att utesluta andra orsaker till symtom kan beställas.

Serotoninsyndrom behandlingar

Personer med serotoninsyndrom går vanligtvis igenom observation och behandling av symptom. Till exempe,l ges bensodiazepiner för att behandla nervösitet och / eller anfall. Intravenösa vätskor ges för att bibehålla hydrering.

Att ta bort medicin, som är ansvarigt för serotoninsyndromet, kan vara kritiskt.

Hydrering genom intravenösa (IV) vätskor) är också mycket vanligt.

I några allvarliga fall kan en medicin kallad cyproheptadin (Periactin) som blockerar serotoninproduktion användas.


If you find an error in the text, select it, and press CTRL + ENTER

Related articles