Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur webbplatsoperatören ("webbplatsoperatören", "vi", "vår personal" eller "våra representanter" med flera) samlar, skyddar och använder den personligt identifierbara informationen ("personuppgifter") vilka du ("Ni" eller "era representanter" med flera) ger eller får på Medrad-webbsida, era produkter eller tjänster (gemensamt eller "genom tjänster"). Det beskriver också vilka val du har tillgång till angående i fall av vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera den här informationen - i några möjliga varianter. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller till personer som vi inte anställer eller hanterar.

Insamling av personlig information

Vi tar emot och lagrar all information du medvetet ger oss när du fyller på några onlineformulär på webbplatsen. Du kan välja att inte ge oss viss information, men då, i så fall, kanske du inte kan utnyttja några av webbplatsens funktioner. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

Insamling av icke-personliga uppgifter

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan innehålla information som enhetens IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystemtyp och -version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår webbplats, sidor på vår webbplats som du besöker, tiden som spenderas på de sidor, information du söker på vår hemsida, tillgångstider och datum och annan statistik.

Användning och behandling av insamlad information

Någon av de uppgifter vi samlar in från dig kan användas för att förbättra vår hemsida. Detta kan hjälpa till att: förbättra kundservice;  svara på frågor och e-post från våra kunder; skicka meddelandemail om lösenordsminnelser; sckicka uppdateringar; bedriva vår hemsida och utföra tjänster. Insamling av icke-personliga uppgifter används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och för att identifiera statistiska informationer om olaglig användningen av webbplatsen. Den här statistiska informationen samlas också eftersom varje särskild användare av systemet måste identifieras.

Vi kan bearbeta personuppgifter som är relaterade till dig bara i så fall att: (i) Om Du har gett ditt samtycke till ett eller flera specifika lokala aktioner eller operationer. Observera att enligt lokala lagstiftningar kan vi behandla era personuppgifter  tills du gör invändningar mot sådan behandling (genom att välja bort), utan att behöva förlita sig på något annat av rättsliga grunder som presenterats nedan. Detta gäller emellertid inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk lagstiftning om dataskydd. (ii) När det är nödvändigt för oss att få vissa informationer för att kunna genomföra ett avtal med dig och / eller för eventuella förpliktelser enligt avtalet. (iii) Om vid bearbetningen är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som du har gett samtycke för. (iv) När bearbetning är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell auktoritet hos oss. (v) I fall när bearbetning är nödvändig för att observera de legitima intressen som vi eller en tredje åtar på oss. Under alla omständigheter kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller behandlingen, och särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå kontrakt.

Informationsöverföring och lagring

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära att du överför och lagrar din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation som regleras av folkrätten eller inrättas av två eller flera länder, till exempel FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss för att skydda era informationer. Om några frågor sker, kan du läsa mer genom att kolla relevanta delar av det här dokumentet eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktdelen.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter avseende din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av din information; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på ett annat sätt än er tidigare samtycke; (iii) du har rätt att lära dig om information behandlas av oss, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som behandlas; (iv) du har rätt att verifiera riktigheten i din information och be om att den uppdateras eller rättas; (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i så fall kommer vi inte att behandla din information för något annat ändamål än att lagra det; (vi) du har rätt att under vissa omständigheter få bort din personliga information; (vii) du har rätt att ta emot din information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra det till en annan dator utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att din information behandlas automatiskt och att behandlingen är baserad på ditt samtycke, på ett avtal som du underskriver eller baserad på grund av dessa Användarvillkor .

Rätten att protestera mot  bearbetning

När personuppgifter behandlas av allmänt intresse, kan du motsätta sig vårt sätt av bearbetning - genom utövande av en officiell myndighet som är belägen hos er. Deta kan också utföras för observering av våra legitima intressen - genom att ge motivationer  som är relaterad till er speciella situation - för att motivera er invändning. Du måste dock veta att, om din personliga information bearbetas för direkt marknadsföring, kan du motsätta dig vårt sätt av  bearbetning, när som helst och utan att motivera er protest. För att lära er, hur man bearbetar personuppgifter för direktmarknadsföring, kan du referera till relevanta delar av det här dokumentet.

Hur man utövar sina rättigheter

Eventuella önskemål om att utöva användarrättigheter kan riktas till webbsidans ägare genom kontaktuppgifterna på denna webbsidan. Dessa förfrågningar kan göras gratis och kommer att adresseras av ägaren så tidigt som möjligt, högst inom en månad.

Integritetspolicy för barn

Vi samlar inte medvetet personliga uppgifter från barn under 13 år. Om du är under 13 år, skicka inte personliga uppgifter genom vår webbplats eller genom  en annan tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka barnens Internet användning och hjälpa till att genomföra denna policy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personuppgifter via vår webbplats eller en annan tjänst utan föraldrars tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss via vår hemsida eller genom en annan tjänst, kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta att din förälder eller vårdnadshavare gör det på din vägnar).

Nyhets brev

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du kan frivilligt prenumerera när som helst. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsemail genom att följa anmälningsanvisningarna som ingår i e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss.

"Cookies"

Webbplatsen använder "cookies" för att hjälpa till att anpassa ditt  online-liv bättre. "Cookie" är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsideserver. "Cookies" kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade till dig och kan endast läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig. Vi kan använda cookies för att samla, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att använda vår webbplats och att ge tjänster till er. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. För att lära dig mer om cookies och hur man hanterar dem, besök internetcookies.org

Om "Spåra inte signaler"-kommander

Vissa webbläsare innehåller en spårningsfunktion som signalerar till webbplatser du besöker. Men du inte vill visa din onlineaktivitet. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla information enligt Avtalet med en webbplats. Detta är en helt annan spårning - för att samla personliga informationer illegalt.  Detta är en spårning  av konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst som de flyttar över olika webbplatser över tiden. Hur webbläsare reagerar på olika slags "Sign-Track"-signalerna är ännu inte enhetlig. Som ett resultat är vår webbplats ännu inte inställd för att svara på sådana signaler ordentligt. Ändå, skyddar vi era informationer så bra som är möjligt, vi begränsar den dåliga effekten -   som beskrivs mer detaljerat i detta Integritetspolicy dokumentet - ovanför.

Reklam

Vi kan ge onlineannonser och vi kan dela vissa informationer om våra kunder som vi samlar genom registreringsprocessen eller genom online-undersökningar med vissa annonsörer. Vi delar inte personligt identifierbar information om våra kunder med annonsörer. I vissa fall kan vi använda vissa icke-identifierande informationer för att leverera skräddarsydda annonser - för att att tillfredsställa intressen av den avsedda publiken.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis för sådana andra webbplatser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig, när du lämnar vår webbplats, att först få veta om  sekretessutlåtandena på varannan webbplats som kan samla in personuppgifter.

Informations säkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig tillgång, användning, modifiering och avslöjande av personlig information. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock aldrig garanteras idealt. Därför, även om vi strävar efter att skydda din personliga information, är ni medvetna och bekräftar att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll, (ii) säkerheten och integriteten av all information och data som utbyts mellan dig och vår hemsida kan inte garanteras idealt och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras i transit av en tredje part, trots våra bästa ansträngningar.

Dataintrång

Om vi blir medvetna om att webbplatsens säkerhet har äventyras eller användarens personuppgifter har lämnats till tredje parter till följd av extern verksamhet, inklusive men inte begränsat till säkerhetsattacker eller bedrägerier, förbehåller vi oss rätten att vidta rimliga lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till kriminella utredningen, och rapportering samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. Vid datastjäl kommer vi att göra rimliga ansträngningar att meddela berörda personer om vi anser att det finns en risk för att användaren lidit till följd av överträdelsen eller om hans information har beskrivits annorlunda . När vi gör det kommer vi att skicka ett meddelande på hemsidan eller att skicka ett mail till dig.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när det gäller vår webbplats eller tjänsterna, när som helst, med effekt på att en uppdaterad version av denna policy läggs ut varje gång på webbplatsen. Vi också kommer varje gång att skicka en anmälan på vår hemsida om detta. Fortsätta användning av våran webbplats efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Bekräfta denna policy

Du bekräftar att du har läst om denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att använda vår webbplats eller dess tjänster accepterar du att vara bunden av denna policy. Om du inte godkänner villkoren i denna policy har du inte rätt att använda vår webbplats och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy, kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast den 5 april 2019