Populära artiklar

Perikardiell effusion 3 år sedan, 12:32
Hypoxi och hypoxemi 3 år sedan, 06:40
Typer av ryggradskurvor 3 år sedan, 10:31
Arachnoidit 3 år sedan, 02:16
Cauda equina syndrom 3 år sedan, 11:48

MedRAD - Bättre information. Bättre hälsa.

MedRad-projektet fokuserar på artiklar om människors hälsa och medicin i allmänhet. Det är här att du hittar populära medicinska publikationer skrivna på mänskligt språk om behandling och förebyggande av många sjukdomar, samt en beskrivning av sjukdomarna själva.

Webbplatsen innehåller olika slags meningar från olika fungerande erfarna läkare.

Besökare på resursen kommer att kunna hitta omfattande information från medicinska området , information om sjukdomar, deras symtom och behandlingsmetoder.

                                          

Vårt mål är att ge läsare användbar och tillförlitlig medicinsk information på ett tillgängligt språk med ett minimum av medicinsk terminologi.

                    

Läsare bör förstå att MedRad inte tillhandahåller medicinsk rådgivning, föreskriver inte mediciner och främjar inte vissa behandlingsmedoder. Självmedicinering kan skada din hälsa. Om symptom på sjukdom uppstår rekommenderar vi starkt att du först och framst konsulterar din läkare.