Perikardiell effusion

En perikardiell effusion  -  när det finns överskott av vätska mellan hjärtat och det omgivande perikardum. De flesta fall är inte skadliga, men de kan ibland göra ont till hjärtat.

Perikardiet är en hård och skiktad säck. När ditt hjärta slår, glider det lätt inuti det. Normalt är 2 till 3 matskedar av klar, gul perikardvätska mellan sackets två lager. Den vätskan hjälper ditt hjärta att röra sig lättare i säcken.

Om du har en perikardiell effusion, då sitter mycket mer vätska där (100 ml till mer än 2 liter).

Orsaker

I de flesta fall leder inflammation i säcken, ett tillstånd som kallas perikardit, till effusionen. Eftersom det blir inflammerat, produceras mer vätska.

Virala infektioner är en av de främsta orsakerna till inflammationen och till de effusioner som det leder till.

Dessa infektioner inkluderar:

 • cytomegalovirus
 • virus coxsackie
 • echovirus
 • HIV

Andra förhållanden som kan orsaka dessa utsläpp är:

 • cancer
 • skada till hjärtat från en medicinsk procedur
 • hjärtattack
 • allvarligt njursvikt, även kallad uremi
 • autoimmun sjukdom (lupus, reumatoid artrit och andra)
 • bakteriella infektioner, inklusive tuberkulos

I många fall kan ingen orsak hittas. Din läkare kan kalla det här fenomenet "idiopatiska perikardiella effusion".

Symptom

När inflammation orsakar perikardiell effusion är huvudsymptomen bröstsmärta. Det kan bli värre när du andas djupt eller bli bättre när du lutar framåt.

Andra symptom kan innefatta:

 • feber
 • trötthet
 • muskelvärk
 • andnöd
 • illamående, kräkningar och diarré (om du har ett virus)

När det inte finns någon inflammation i säcken finns det ofta inga symptom.

Stora, allvarliga perikardieutsläpp eller mindre som utvecklas snabbt kan orsaka symptom som innefattar:

 • andnöd
 • palpitationer (känsla av att hjärtat dunkar eller slår snabbt)
 • yrsel
 • kall, klammig hud

En perikardiell effusion med dessa symptom behöver en medicinsk nödsituation och kan vara livshotande.

Diagnos

Eftersom mycket ofta finns det  inga symptom, upptäcks perikardiell effusion ofta efter att resultaten av rutinprov är onormala.

Dessa tester kan innefatta:

Fysisk undersökning.  -  En läkare kan höra onormala ljud över hjärtat som kan tyder på inmmation. Emellertid kan perikardieutsläpp vanligen inte hittas genom en fysflaisk testering.

Elektrokardiogram (EKG).  -  Elektroder placerade på bröstet spårar hjärtans elektriska aktivitet. Vissa mönster på en EKG kan signalera en perikardiell effusion eller en inflammation som leder till det.

Bröst röntgen.  -  Hjärtans silhuett på bilden verkar för stor. Det är ett tecken på perikardial effusion.

Ekko kardiogram.  -  Om man misstänks att ha perikardial effusion,  är det bästa testet att göra ett ekkokardiogram (ultraljud i hjärtat) eftersom då din läkare skulle kunna se gansla lätt ett överskott av vätska.

När effusionen har identifierats, bestäms dess storlek och svårighetsgraden. De flesta gånger är hjärtat inte så stor och orsakar inga allvarliga problem. Men om effusionen är stor, kan det komprimera ditt hjärta och hindra dess förmåga att pumpa blod. Detta tillstånd, kallat hjärt-tamponad, är potentiellt livshotande.

För att hitta orsaken till en perikardiell effusion kan din läkare ta ett prov av perikardvätskan. I denna procedur, kallad perikardiocentesis, sätter en läkare en nål genom bröstkorget i din perikardial effusion och tar lite vätska.

Behandling

Det beror på fallets svårighetsgrad och orsak. Små fall som inte har symptom och beror på kända orsaker (till exempel njurfel) kräver ingen särskild behandling. Men i fall av perikardial effusion, vilken är resultat av en inflammation,  kommer behandlingen att bli mycket ivrig.

I så fall måste du börja ta sådana mediciner:

 • Nonsteroidala antiinflammatoriska mediciner (NSAID), som Aleve, Indocin och Motrin
 • Kortikosteroider, som prednison och Solu-Medrol
 • Kolchicin (Colcrys)

Om det finns en allvarlig infektion kombinerad med hjärtsvikt, måste extravätskan dräneras omedelbart.

Avlopp görs på två sätt:

 • Perikardiocentesis.  -  En läkare sätter in en nål genom bröstet vid perikardiell effusion. En kateter sätts i vätskan och sugas ut.
 • Perikardiektomi.  -   En kirurg gör ett snitt i bröstet, når in och skär bort en del av perikardiet. Detta avtar perikardial effusion och förhindrar vanligtvis att det kommer tillbaka. Förfarandet kräver generell anestesi och är mer riskfylld än perikardiocentesis.

Perikardiell effusion som varar 3 månader gamla eller äldre kallas kronisk. Ofta är ingen orsak känd. De övervakas ibland utan behandling. Men om det finns symptom eller ditt hjärta skadas, behövs en behandling som vanligt.

Vissa medicinska tillstånd kan orsaka perikardiell utslag, som:

 • HIV-infektion
 • lupus
 • tuberkulos

I dessa fall kommer behandling av det underliggande medicinska tillståndet ofta att hjälpa till att behandla effusionen. Förfarandet kräver generell anestesi och är mer riskfylld än perikardiocentesis.


Om du hittar ett fel i texten markerar du det och trycker på CTRL + ENTER

Relaterade artiklar