Användarvillkor av Medrad-webbsidan

1. Villkor

Genom att komma till webbsidan på http://medrad.se/ godkänner du dessa användarvillkor, alla lokala lagar och regler och är överens om att du är ansvarig för att du icke följer lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Användning av licens  

Under denna license, beviljas man tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Medrads hemsida för personlig, icke-kommersiell visning. Detta är ett beviljande att använda lokala informationer, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

  • modifiera eller kopiera materialen;
  • använda materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (för kommersiell eller icke-kommersiell visning);
  • försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på Medrads hemsida;
  • taga bort noteringar av eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från dessa materialer;
  • överföra dessa materialer till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.      

Din license ska automatiskt upphöras om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av Medrad när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.  

3. Ansvarsfriskrivning

Materialen på Medrads hemsida tillhandahålls på "ett av möjliga sättet". Medrad ger inga garantier,  underförstådda i alla möjliga form, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive olika slags kraven, samt lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter.

Vidare garanterar Medrad inte eller ger några upplysningar om noggrannheten eller tillförlitligheten av materialer på sin webbplats, samt  eller tillförlitligheten av materialer på som är kopplade till denna webbplats.  

4. Begränsningar

Medrad eller dess leverantörer får, under inga omständigheter, hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, förlust av vinst på grund av av affärsavbrott på denna webbplats) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på Medrads hemsida, även om Medrad eller en medrad auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar inte för dig heller.

5. Materialernas noggrannhet

Materialen som visas på Medras hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Medrad garanterar inte att något av materialen på denna webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Medrad kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Men Medrad gör inget åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar

Medrad har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att Medrad av webbplatsen godkänner dessa länkar. Användning av denna  webbplats - detta är på egen risk, för varje användare.

7. Ändringar

Medrad kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Lagstiftning

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar och du lämnar oåterkalleligen till domstolarnas exklusiva behörighet i detta landet.