Självmordsvarningstecken - Vad ska du märka eller göra

Varningsskyltar

Människor som begår självmord vill inte dö, men slutar sin smärta. Avvisa inte deras prat om självmord som bara hot.

Om du märker några tecken - på att de kan döda sig eller att skada sig, ge dom sin hjälp.

Koncentreringen och fokuseringen på döden   

Vissa talar öppet om att vilja dö eller begå självmord. Eller de känner döde eller verkar vara döende. De kan undersöka sätt att döda sig själva eller köpa ett gevärr, kniv eller piller.

Planer

Personen kan vidta åtgärder för att förbereda sig för döden, som att uppdatera en notariell vilja, ge bort saker och säga adjö till andra. Vissa kan skriva ett brev om sitt självmordsvilja.

Isolering

Personen undviker nära vänner och familj, förlorar intresse för aktiviteter och sociala evenemang och blir isolerade.

Förtvivlan

Personen kan prata öppet om outhärdlig smärta, eller känna att han är en börda på andra.

"Gungor" i humör eller sömn

Ofta kan personen vara deprimerad, ängslig, ledsen eller arg. Han kan också vara mycket irriterade, humörlig eller aggressiv. Men han kan plötsligt bli lugn när han bestämmer sig för att gå igenom självmordet. Då kan han sova mycket mer än vanligt eller mycket mindre än vanligt.

Alkohol eller droger

Ämnesmissbruk ger upphov till risk för självmord. Att använda mycket droger och alkohol kan vara ett försök att tråkiga smärtan.

Riskabel beteende

Personen kan ta farliga chanser, som att köra mycket snabbt eller att ha riskabel sex.

Människor kan också vara i fara, om de har detta:

  • mentala störningar
  • alkohol- eller drogmissbruck
  • allvarlig fysisk sjukdom
  • stor förlust (till exempel en älskares död eller förlust av ett förhållande eller jobb)
  • allvarliga juridiska eller ekonomiska problem
  • en historia av trauma eller missbruk

Hur man hjälper

Ta alla självmordsvarningssignaler på allvar. Ditt engagemang och stöd kan hjälpa till att rädda ett liv.

Var inte rädd för att fråga personen, som planerar självmord, om han är deprimerad eller har problem. Att prata om det kommer inte att få personen att agera på sina känslor. Det kan faktiskt hjälpa till att lindra självmordstankar - och, som resultat, kan du ta reda, om du behöver vidta ytterligare åtgärder.


Om du hittar ett fel i texten markerar du det och trycker på CTRL + ENTER

Relaterade artiklar