Efter att bli diagnostiserad - ADHD senare i ditt liv

Strax efter diagnostering Paul Hood, en massageterapeut på 50 år, började höra mer och mer om ADHD. När han lärde sig om dess symptom mer och mer, började han "klicka" oftare i dator. Det lät hemskt.

Som barn frågade Hoods lärare honom ofta att koncentrera. Som vuxen skulle han förskjuta saker, missa deadlines och komma sent till möten.

"Jag förlorade många jobb över att vara sent," säger han.

Innan han fick hjälp var hans stressnivå hög och självförtroendet var lågt.

Låter det här som du? Om så är fallet kan du vara som många vuxna, som har ADHD och vilka aldrig fått en diagnos i livet.

"Det kan vara en stor lättnad  - att ta reda på det finns en orsak till ditt beteende," säger Keith Kosierowski, en psykoterapeut och ADHD-tränare. "Du kan vända saker med behandling - vanligtvis behöver du en säker kombination av medicin och strategier för att hantera ditt dagliga liv".

Hur du får en diagnos

Det finns inget enda test för ADHD. Din läkare kommer att fråga dig om ditt beteende. ADHDs typiska symptom är problem med att uppmärksamma, rastlöshet och vara impulsiv.

Vad betyder det för du?

Några saker du kanske märker:

 • du bytar från jobb till jobb
 • du har det svårt att slutföra dagliga uppgifter
 • du glömmer saker du behöver göra
 • du blir lätt upprörd
 • du utför ojämnt på ditt jobb
 • du har relationproblem
 • du får stressade om att inte möta ansvar
 • du ofta känner sig frustrerad eller skyldig

Det är ibland svårt för läkare att diagnostisera ADHD när du är äldre vuxen, eftersom symtomen kan likna andra åldersbetingelser, som tidig Alzheimers sjukdom. En viktig skillnad är att ADHD förmodligen kommer från din barndom.

Hur får man hjälp

Om du har ADHD, en professionell grupp kan hjälpa dig. En neurolog eller psykiater kommer att övervaka din hälsa och ordinera medicinering. En terapeut eller "live coach" kan hjälpa dig att göra positiva förändringar i ditt dagliga liv.

"Välj en läkare som har erfarenhet av att behandla äldre vuxna med ADHD", säger David W. Goodman, MD, biträdande professor i psykiatri och beteendevetenskap. "När du blir äldre är problem som stroke, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes vanligare. Någon som arbetar med människor över 50 kommer att hålla ett öga på eventuella problem och ta reda på vilken sjukdom som orsakar dina symtom. Han kommer att skapa en behandlingsplan som är skräddarsydd för dina behov'.

Mediciner

Din läkare kan ge dig medicin för att hjälpa dig att fokusera och koncentrera dig bättre, till exempel:

 • Metylfenidat / deximetylfenidat (Concerta, Daytrana, Focalin)
 • Amfetamin / dextroamfetamin (Adderall)
 • Lisdexamfetamin dimesylat (Vyvanse)

Du kan bli förvånad över hur bra och snabbt medicineringen fungerar.

"Du kommer att märka stor nytta den dag du tar det," säger Goodman. "Effekten sparkar vanligtvis in på en timme. Det är som att ha   "suddig syn", säger han.

Men att hitta rätt medicinering och dosering är inte alltid okomplicerad. Det är mer komplicerat om du tar andra droger för tillstånd som högt blodtryck eller kolesterol.

Och det finns inte många studier om ADHD-medicinering för personer över 50, så läkare är försiktiga.

"Vanligtvis börjar vi i nedre delen av doserna och sedan gör vi en större dos," säger Goodman.

Din läkare kommer att kontrollera att din ADHD-medicin inte påverkar andra mediciner du tar. Han kommer också att titta på förändringar i ditt blodtryck och puls. Han måste se till att du inte får en dålig reaktion.

Tips för vardagsliv

"Mediciner är bara en del av din strategi för behandling av ADHD", säger Goodman.

Du kommer att få idéer från din läkare om hur du hanterar ditt dagliga liv, utvecklar nya vanor och lär dig hur du organiseras.

En terapeut eller tränare kan hjälpa till.

"Du kan använda saker som larm, en daglig planerare, listning," säger Goodman. "Din smartphone kan vara till en stora nytta också".

En terapeut kan också hjälpa dig att identifiera, vad är nyttig för din behandling. Kanske håller det ett stabilt jobb, utjämnar ekonomiska utmaningar eller arbetar med dina relationer.

Goodmans team hjälper ofta familjemedlemmarna på samma sida. De förklarar ADHD till dina släktingar och komma med idéer för att hjälpa alla att arbeta tillsammans.

Paul Hood, som är nu redan 58, säger att rätt medicin hjälpte honom att fokusera bättre. Men förändringar på jobbet gjorde en ännu större inverkan. Han lämnade ett jobb i ett snabbrigt callcenter och blev en deltidsmassageterapeut. Nu spenderar han sina dagar i en mer avslappnad miljö med färre distraktioner och med en övergripande känsla av lugn.


If you find an error in the text, select it, and press CTRL + ENTER

Related articles