Stimulering av ryggmärg

När andra smärtbehandlingar har misslyckats kan ryggmärgsstimulering vara ett alternativ.

Ryggmärgs stimulering är ett förfarande som levererar lågnivå elektriska signaler till ryggmärgen eller till specifika nerver för att blockera smärtsignaler från att nå hjärnan.

Vad händer under ryggmärgsstimuleringen?

Under ryggmärgsstimuleringen implanteras en enhet som levererar elektriska signaler i kroppen genom en nål placerad i ryggen nära ryggmärgen. Ett litet snitt görs sedan för att placera där en pulsgenerator.

Patienten kan stänga av strömmen och slå på eller justera signalernas intensitet. Vissa enheter orsakar det som beskrivs som en trevlig, stickande känsla medan andra inte gör det.

Flera typer av ryggmärgs stimuleringssystem finns tillgängliga. De enheter som är vanligare är fullt implanterade och har en pulsgenerator, som är som ett batteri.

De flesta av de nyare enheterna har ett uppladdningsbart pulsgeneratorsystem som enkelt kan laddas genom huden. Det finns emellertid några pulsgeneratorer som är helt implanterade, som inte kräver laddning och varar en längre tid.

Ett annat system innefattar en antenn, sändare och en mottagare som är beroende av radiofrekvens för att driva enheten. I dessa system bärs antennen och sändaren utanför kroppen, medan mottagaren implanteras inuti kroppen.

När används ryggmärgsstimulering?

Ryggmärgsstimulering rekommenderas när andra behandlingar inte har lyckats, när operation inte kan hjälpa till eller när operationen misslyckats. Denna enheten är dock inte för alla. Kolla med din läkare för att se om förfarandet är rätt för dig.


Om du hittar ett fel i texten markerar du det och trycker på CTRL + ENTER

Relaterade artiklar