Det spinala läkemedelstransport systemet

Det spinala läkemedelstransport systemet, även kallade intratekala läkemedelsleveranssystemet, innebär att man implanterar en liten pump eller använder en kateter som levererar läkemedel direkt till ryggmärgen, där smärtsignaler reser.

I många fall används detta systemet för att behandla personer som har cancervärk. Detta har också använts hos personer med kronisk smärta.

Vilka är fördelarna med detta systemet?

Detta ökar smärtlindring och komfort för personer med svår smärta med mindre medicin. Dessutom kan systemet orsaka färre biverkningar än orala läkemedel eftersom mindre medicin krävs för att kontrollera smärta. Personer som har extrem smärta kan ofta förbättra livskvaliteten och bli mer delaktiga i dagliga aktiviteter med hjälp av detta systemet.


Om du hittar ett fel i texten markerar du det och trycker på CTRL + ENTER

Relaterade artiklar