Asthma - Översikt och fakta

Vad är astma?
Astma är en kronisk sjukdom i luftvägarna som gör andning svår. Med astma finns inflammation i luftpassagen som resulterar i en tillfällig minskning av luftvägarna som bär syre till lungorna. Detta resulterar i astmasym...
Astma hos vuxna
När astmasymptom uppträder och diagnostiseras hos vuxna äldre än 20 år, kallas det vanligtvis "astma hos vuxna". Omkring hälften av de vuxna som har astma har också allergier. Vuxenöverskridande astma kan vara res...
Astma hos barn och spädbarn
Inte alla barn har samma astmasymtom, och dessa symptom kan variera från episod till episod i samma barn...
Bronkial astma
Har du någonsin hört termen "bronkial astma" och undrar vad det betyder? När människor talar om bronkial astma talar de verkligen om astma, en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som orsakar periodiska "attacker" av host...
Astma attack
En astmaanfall är en plötslig försämring av astmasymptom, skärpning av muskler runt luftvägarna (bronkospasm). Under astmaanfallet blir luftens vägar svullna eller inflammerad och tjockare slem - mer än normalt - pr...
Vad gör ett astmaattack svårt
Många människor har astma. Och det finns många behandlingar för att hantera det. Det är viktigt att följa astmahandlingsplanen som du har tagit med din läkare, undvik dina triggers, ta din medicin och fortsätt med...