Asthma - Diagnos och test

Astma tester
Det finns några viktiga astmastest som din läkare kommer att använda vid diagnosering av astma. Vissa astmastest, såsom lungfunktionstester, mäter lungfunktion. Andra astmastest kan hjälpa dig att avgöra om du är ...
Lungfunktionstester vid astma
För att diagnostisera astma, kommer din läkare att granska dina astmasymptom, din medicinska och familjehistoria och kan utföra lungfunktionsprov...
Astma specialister
Om du har astma är det viktigt att noggrant välja en astmaspecialist - en läkare som förstår andningsproblem och behandlar astma - som din vårdgivare...
10 frågor till din doktor om astma
Om du nyligen diagnostiserats med astma, fråga din läkare dessa frågor vid nästa besök:...