Asthma - Symtom & Typer

Astmasymptom
Astma kännetecknas av inflammation i bronkialrören med ökad produktion av klibbiga utsöndringar inuti rören. Personer med astma upplever symtom när luftvägarna skärper, inflammerar eller fyller med slem...
Hypoxi och hypoxemi
När din kropp inte har tillräckligt med syre kan du få hypoxemi eller hypoxi. Det här är farliga förhållanden. Utan syre kan din hjärna, lever och andra organ skadas redan några minuter efter att symptomen s...
Typer av astma
Känner du till de olika typerna av astma? Framsteg i vår förståelse av astma har hjälpt experter att definiera specifika typer av astma. Till exempel, träningsinducerad astma (astma som uppstår med fysisk ansträn...
Yrkes astma
Yrkes astma är en typ astma som är förvärrad av exponering för vissa ämnen på arbetsplatsen...
Natt astma
Natt astma, med symptom som bröststramhet, andfåddhet och hosta på natten kan göra sömn omöjlig och låta dig känna dig trött och irriterad under dagen. Dessa problem kan påverka din totala livskvalitet...
Hälsoförhållanden som efterliknar astma
Bara för att du har symtom på astma, som väsande andning, hosta eller andningssvårigheter betyder inte att du har astma. Andra hälsoförhållanden har symptom som kan efterlikna astmasymptom. Låt oss titta på...