Hitta orsaken till allergier

Hur hittar folk orsaken till allergier? De flesta lär sig att känna igen deras allergi triggers. De lär sig också att undvika dem i namnet allergi förebyggande.

En allergispecialist (allergist) kan kunna hjälpa till att identifiera dina triggers. 

Flera olika typer av allergitest används för att göra detta:

  • Hudprovning är den mest använda och mest användbara för att hitta orsaken till allergier. Det finns flera olika metoder, men alla innebär att huden utsätts för små mängder olika substanser och iakttar reaktionerna över tiden.
  • Specifika IgE-test identifierar i allmänhet IgE-antikroppar mot specifika antigener eller allergitriggar. Kroppen producerar antikroppar för att bekämpa inkräktare eller allergener.
  • Andra tester innebär att man eliminerar vissa allergener från din miljö och sedan introducerar dem för att se om en reaktion uppstår.

Människor med allvarliga eller anafylaktiska reaktioner kan ordineras en autoinjektor, ibland kallad "bie-kit" eller "EpiPen". Detta innehåller en förmätt dos av epinefrin. 

Du bör alltid bära två av dessa med dig. Du behöver också göra injektion omedelbart, om du utsätts för ett ämne som orsakar en allvarlig allergisk reaktion eller utvecklar några tecken på anafylaksi.


Om du hittar ett fel i texten markerar du det och trycker på CTRL + ENTER

Relaterade artiklar