Så kallade ”vuxen ADHD"

Vad är ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)?

Många har hört talas om ADHD. Det kan få dig att tänka på barn som har problem med att uppmärksamma eller som är hyperaktiva eller impulsiva.

Vuxna kan också ha ADHD. Omkring 4% till 5% av de vuxna har det. Men få vuxna diagnostiseras eller behandlas för det.

Vem blir den vuxen med ADHD?

Varje vuxen, som hade ADHD som barn.

Vissa kan ha diagnostiserats. Men vissa kan inte ha diagnostiserats när de var unga.

Medan många barn med ADHD växer ut, har ungefär 60% fortfarande det som vuxna. Vuxen ADHD verkar påverka män och kvinnor likadant.

Vuxna ADHD-symptom

Om du har ADHD, du har det svårt med:

 • att följa anvisningar
 • att komma ihåg information
 • att koncentrera dig
 • att organisera uppgifter
 • att avsluta arbetet i tid

Detta kan orsaka problem i många delar av livet - hemma, på jobbet eller i skolan. Att få behandling och lära sig att hantera ADHD kan hjälpa till.

De flesta lär sig att anpassa sig. Och vuxna med ADHD kan utveckla sina personliga styrkor och hitta framgång.

Problem med "vuxen ADHD"

Om du har ADHD kan du få problem med:

 • ångest
 • kronisk tristess
 • kronisk glömska
 • depression
 • problem med att koncentrera sig vid läsning
 • problem med att kontrollera ilska
 • problem på jobbet
 • impulsivitet
 • låg tolerans för frustration
 • dåligt självförtroende
 • humörsvängningar
 • dålig organisationsförmåga
 • förhållande problem
 • substansmissbruk
 • låg motivation

Dessa kan påverka dig mycket, eller de kan inte stör dig mycket. De kan vara problem hela tiden eller bara beror på situationen.

Inga två personer med lika symptomer av ADHD. Om du har ADHD kan du kanske inte koncentrera dig. Vissa personer med ADHD har problem att fokusera under några omständigheter. Vissa människor söker stimulans, men andra undviker det.

Dessutom kan vissa personer med ADHD dras tillbaka och antisociala. Andra kan vara mycket sociala och gå från ett förhållande till nästa.

Vuxna med ADHD kan ha:

 • mycket problem
 • problem på jobbet

Vuxna med ADHD ofta:

 • bytar jobb
 • är mindre nöjda med jobbet och få färre framgångar på jobbet
 • hade haft många problem i deras liv

vuxna med adhd har också:

 • rökning av cigaretter
 • alkohol eller droger oproblem
 • mindre pengar
 • psykiska problem
 • förhållande problem

Vuxna med ADHD oftare har det svårt med:

 • äktenskapliga problem
 • flera äktenskap

Hur diagnostiseras vuxen ADHD?

Leta efter en psykiater som har erfarenhet av att diagnostisera och behandla människor med ADHD.

Läkarens funktion:

 • Han måste, först och framst, göra en fysisk test, för att se till att det inte finns andra medicinska problem som orsakar dina symptom
 • Sen måste han ta lite blod från dig och kör test på det
 • Sen måste han rekommendera psykologisk provning
 • Sen måste han fråga dig om din hälsohistoria
 • Han måste fråga dig om ditt beteende och eventuella symptom som du kanske har haft som barn
 • Han också leta efter kommentarer om beteendeproblem, dåligt koncentrering, brist på arbete eller underprestanda jämfört med din potential

Prata med dina föräldrar för att se några symtom under barndomen. Personer som har ADHD kan ha haft problem i skolan. Lärare kan ha fått jobba med dig. Läkare frågar också om någon annan i din familj har ADHD.

Hur behandlas "vuxen ADHD"?

Om din läkare säger att du har ADHD, jobbar du tillsammans för att göra en behandlingsplan bara för dig.

Behandlingsplaner kan omfatta medicin, terapi, utbildning - för att lära sig mer om ADHD och få familjestöd.

Tillsammans kan dessa saker hjälpa dig att hitta nya sätt att göra saker som kan göra det dagliga livet enklare. Det kan göra att du mår bättre i allmänhet.

Att vara säker på att du är fullt kontrollerad av en läkare är viktigt. Det beror på att människor med ADHD ofta möter andra villkor också. Du kan också ha en inlärningssvårighet, ångest eller annan sinnesstörning, tvångssyndrom eller ett beroende av droger eller alkohol. Att veta hela bilden kan se till att du får den bästa planen för dig.

Medel att behandla "vuxen ADHD"

Stimulerande medel

Vuxna med ADHD erbjuds ofta stimulantmedicin. Studier visar att ungefär två tredjedelar av vuxna med ADHD som tar dessa mediciner har stora förbättringar i sina symtom.

Exempel på stimulantmediciner inkluderar:

 • Dexmetylfenidat (Focalin)
 • Dextroamfetamin (Dexedrine)
 • Amfetamin / Dextroamphetamin (Adderall, Adderall XR)
 • Elvanse (Vyvanse)
 • Metylfenidat (Concerta, Daytrana, Metadat, Methylin, Ritalin, Quillivant XR)

Men stimulanter är inte alltid idealiska. Varför?  De kan missbrukas. Vissa vuxna med ADHD har problem med drogmissbruk eller haft dem tidigare.

Kortverkande typer av stimulanser (mot långverkande) kan vara en utmaning när du måste komma ihåg att ta dem flera gånger om dagen.

Om folk väljer att sluta ta dem på kvällen kan de ha svårt att fokusera på att göra hushållsarbete, betala räkningar, hjälpa barn med läxor eller kör. Men om de tar dem senare på dagen, kan de bli frestad att använda alkohol eller andra saker för att "slappna av."

Icke-stimulerande medel

Läkare kan också rekommendera en icke-stimulerande medicinering för dig att ta självständigt. 

Dom är:

 • Atomoxetin (Strattera)
 • Guanfacin (Intuniv)
 • Klonidin (Kapvay)

Terapi och andra beteendebehandlingar

Du kanske vill fråga om att göra den här delen av din behandlingsplan också.

Kognitiv och beteendeterapi

Det kan hjälpa till med självkänsla.

Avkopplingsutbildning och stresshantering

Dessa kan minska ångest och stress.

"Livs coaching"

Det kan hjälpa dig att ställa in mål. Dessutom kan det hjälpa dig att lära dig nya sätt att hålla dig hemma och arbeta.

Mentorskap

Detta kan hjälpa dig på jobbet. Det kan hjälpa dig att få bättre arbetsförhållanden och förbättra prestanda på jobbet.

Familjutbildning och terapi

Detta kan hjälpa dig och dina älskade att förstå ADHD bättre. Det kan också hjälpa dig att påverka allas liv.

Andra saker du kan göra för att hantera ADHD

Här är några saker du kan göra på egen hand för att göra livet med ADHD mer hanterbart:

 • Ta mediciner enligt anvisningarna. Om du tar något läkemedel för ADHD eller något annat tillstånd, ta dem precis som föreskrivet. Om du tar två doser på en gång för att fånga upp missade doser kan det vara dåligt för dig och andra. Om du märker biverkningar eller andra problem, kontakta din läkare så snart som möjligt.
 • Gör listor över dagliga uppgifter (var rimliga!) Och arbeta för att slutföra dem.Lämna anteckningar för dig själv och sätt in din väckarklocka när du behöver komma ihåg ett möte eller annan aktivitet.
 • Andas långsamt. Om du har en tendens att göra saker som du senare ångrar, såsom att avbryta andra eller bli arg på andra, hantera impulsen genom att pausa. Du kan räkna långsamt till 10 medan du andas långsamt.

Vanligtvis kommer impulsen att passera fort

Klipp ner på distraktioner. Om du befinner dig distraherad av hög musik eller tv, stäng av eller använd öronproppar. Flytta dig själv till ett tystare läge, eller be andra att hjälpa till att göra saker mindre distraherande.

Du kan behöva ett sätt att bli av med lite extra energi om du är hyperaktiv eller känner dig rastlös. Träning, hobby eller annan tidsfördriv kan vara bra val.

Fråga efter hjälp. Vi behöver alla hjälp från tid till annan, och det är viktigt att inte vara rädd att be om det. Om du har störande tankar eller beteenden, fråga en råd att kontrollera dem.


If you find an error in the text, select it, and press CTRL + ENTER

Related articles